در هیاهوی زندگی دریافتم ،

چه بـــسیار دویــــدن ها که فقط پاهایم را از من گرفـــت

در حــــالی که گویی ایستاده بودم !

چـــه بســـیار غصّه ها که فقـــط باعث سپیدی موهایم شد

در حـــــالی که قصّه ای کودکانه بیش نبود !

دریـــــافتم کسی هست که اگر بخـــــواهد " می شود "

و اگر نخــــواهد " نــمی شود "

" بـه همـــین ســــــادگی "

کـــــــاش نه می دویدم !

و نه غـصّه میخوردم

فقـــــط او را می خواندم و بس ...

+ تاريخ شنبه بیست و ششم بهمن ۱۳۹۲ساعت 15:33 نويسنده ":" فائزه ":" |
من اینجـا بس دلم تنگ است 

و هر سازی که می بینم بـد آهنگ است

بیـــــا ره توشه بــرداریــــم

قدم ، در راهِ بی برگشت بگـــذاریم

ببینیم آسمـان ، هر کجا آیـــا همــین رنگ است ؟


مهــدی اخــوان ثالــث

+ تاريخ شنبه نوزدهم بهمن ۱۳۹۲ساعت 21:43 نويسنده ":" فائزه ":" |
دارم امــیــد عاطفتی از جانب دوست

کردم جنایتی و امیــدم به عفوِ اوست

دائــم که بگذرد ز سر جرم من که او

گرچـه پریوش اســت ولیکن فرشته خوستحــافظ
+ تاريخ چهارشنبه هجدهم دی ۱۳۹۲ساعت 19:1 نويسنده ":" فائزه ":" |

و خـــــــدای آسمـــــــــان و زمیــــن فرمـــــود: 


وَیْلٌ لِّکلِّ هُمَزَةٍ لُّمَزَةٍ


وای بــــر هــــــر عیب جوی مسخره کننـــده ای+ تاريخ دوشنبه بیست و دوم مهر ۱۳۹۲ساعت 16:56 نويسنده ":" فائزه ":" |
چــــه کسی میگوید 


 "جاذبه رو به زمین است "


من کسااانی دیدم که فارغ از هر کششی


رفته اند تا بالا  ،   تا اوج


 آری جاذبه


  رو به خـــــداست + تاريخ دوشنبه بیست و دوم مهر ۱۳۹۲ساعت 16:30 نويسنده ":" فائزه ":" |
 الـــــهی 


به بهشت و حور چه نازم ؟


مرا دیده ای ده 


که از هر نظر بـهـشتـی سازم 


خواجه عبدالله انصـاری + تاريخ دوشنبه بیست و دوم مهر ۱۳۹۲ساعت 16:25 نويسنده ":" فائزه ":" |
 از ابوسعید ابوالخیر پرسیدند 

!خـدا را در کجا بجوییم ؟

 پاسخ داد


" کجا جست و جو کردید که نیافتیــــد ؟ "+ تاريخ دوشنبه بیست و دوم مهر ۱۳۹۲ساعت 16:17 نويسنده ":" فائزه ":" |

آدمـــی رِسد به جایی که به جز خــــــُـــــــدا نبینـــــد


بنگـــــــــــر که تا چـه حد است !! مکـــــان ِ آدمیّت 


از سعدی ~


شرمنده بابت ِ تاخیر طولانیم 

و همچنین شرمنده بابت جواب ندادن اکثر ِ نظرات


 (: ممنون از همه ی اونایی که ما رو تو این مدت فراموش ننمـــودن 

+ تاريخ دوشنبه پانزدهم مهر ۱۳۹۲ساعت 17:57 نويسنده ":" فائزه ":" |

+ تاريخ پنجشنبه بیست و یکم شهریور ۱۳۹۲ساعت 19:10 نويسنده ":" فائزه ":" |

قــــرار نیست به سمت خــــدا رفت 


او دارد می آیــــد


فــقـــط تــو


جــــــای دیگری نرو + تاريخ پنجشنبه بیست و یکم شهریور ۱۳۹۲ساعت 17:45 نويسنده ":" فائزه ":" |